Курсове

Категория А – мотоциклети
Условия: Кандидатите да имат навършени 18 години. Изпитът е по теория и управление на мотоциклет, а при наличие на категория В само по управление.

Категория B – автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство

Категория C – автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Категория М – мотопеди
Условия: Кандидатът да има навършени 16 години. Изпитът е по теория.

Изискване към водачите – завършено основно образование.

Категория М – кандидатът навършил 16 години, преминава теоретично обучение по модул ТО-1 – “БДП” – 36 учебни часа и модул ТО-2 “Общо устройство на МПС” – 4 учебни часа, не по-малко от 7 учебни дни, не повече от 6 учебни часа на ден.

График на учебния процес:

 • Категория “М” – за възстановяване на контролни точки – теоретично обучение – 6 учебни часа за един ден – всяка първа събота от месеца.
 • Категория М – за възстановяване на правоспособност – по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП – преминаване на теоретично обучение по модул ТО-1 “БДП” намален хорариум – 36 учебни часа, не повече от 6 учебни часа на ден, за срок не по-малък от 6 учебни дни.
 • Категория “В” – навършени 18 години или 3 месеца преди това, като в деня на изпита трябва да е навършил 18 години.

  Преминава теоретично обучение по задължителни модули ТО-1 – “БДП” – 36 учебни часа и ТО-2 “Общо устройство на МПС” – 4 учебни часа, като часовете не са повече от 6 учебни часа на ден за срок не по-малък от 15 учебни дни.

  Практическо обучение – модул ПО-1 “Управление на МПС” – 24 м/ч, като един кормилен (мото) час е с продължение 50 мин., от които 40 мин. управление, 5 мин. за въвеждащ и 5 мин. за заключителен инструктаж. ПО не може да надвишава 2 м/ч за денонощие.

  Районът за кормуване е в районът на хотел “Хемус”, около Южен парк, кино “д-р П. Берон”. Изпитът по практика се провежда в същия район.

  Изпитът по теория се провежда в лицензиран кабинет, намиращ се на бул. “Христо Ботев” No. 73, ет. 1. Изпитът се състои от решаването на 2 листовки с по 30 въпроса за време 40 минути. При допуснати най-много 5 грешки е успешен, при 6 и повече грешки е неуспешен.
 • Категория “С” – кандидатът да има навършени 18 години и правоспособност категория “В” Преминава теоретично обучение по модул ТО-1 “Превоз на товари” – 6 учебни часа или 14 учебни часа и практическо обучение “ПО-1” “Управление на МПС” – 20 учебни часа, не повече от 2 м/ч в денонощие в района на Южен парк, кино “д-р Петър Берон”.

  Изпитът по теория се състои от решаването на 1 листовка с 30 въпроса за време 20 минути и не повече от 3 грешки. Изпитът по практика е управление на МПС в градски условия.

Copyright © 2005-2020, Darko Car, All Rights Reserved